Verzeker uw investering

Kies de juiste verzekering

Een PV-verzekering moet dienen bij

 • brand, blikseminslag, overspanning door bliksem
 • storm, hagel
 • elementaire gevaren zoals sneeuwdruk, lawines
 • diefstal
 • bedieningsfouten
 • kortsluiting
 • water, vorst
 • dierenbeten tot minstens 1000 euro
 • opbrengstverliezen door uitval
 • grove nalatigheid tot minstens 2500 euro

Bron: De stichting warenkeuring heeft deze minimale bescherming in de test van PV-verzekeringen vastgelegd.

Talrijke factoren kunnen de werking van een PV-systeem negatief beïnvloeden en tot een vermindering of in het ernstigste geval tot een volledige uitval van de opbrengst leiden. Solar-Log™ detecteert vroegtijdig mindere opbrengsten en beveiligt zo uw investering. Storingen worden onmiddellijk gedetecteerd en gemeld voordat deze tot grote financiële verliezen leiden.
Bescherm uw PV-systeem met een doordacht veiligheidsconcept en de juiste verzekering voordat er schade ontstaat.


Deze beide opties staan u ter beschikking

 • Aanvulling op een reeds bestaande woonverzekering
 • Afzonderlijke overeenkomst met een andere verzekeringsaanbieder

Vaak is alleen een rechtstreekse blikseminslag verzeker

Goed om te weten!

In de basisdekking van uw woonverzekering is een blikseminslag op uw grondstuk al verzekert. Overspanningsschade die door een indirecte blikseminslag in de stroomleiding ontstaan, moeten echter afzonderlijk worden verzekerd. Moderne polissen bevatten al dergelijke clausules maar vaak met hoge schadevergoedingsgrenzen. Leg deze voldoende hoog vast en denk ook aan uw dure TV, audio-installatie, computer en natuurlijk uw PV-systeem. Overigens kent u onze Solar-Log™-overspanningsbeveiliging?