Antworten zu den Bereichen:

Algemeen

Onze experts geven antwoord op de belangrijkste vragen met betrekking tot de Solar-Log™.

 • De beste prijs-kwaliteitsverhouding voor een perfecte bewaking.
 • Verhoogde betrouwbaarheid door onmiddellijke melding bij problemen via e-mail of SMS.
 • De eigen stroom optimaal beheren en zelf gebruiken voor meer onafhankelijkheid bij stijgende stroomprijzen.
 • Eenvoudige weergave op het display of online voor een efficiënte en snelle monitoring.
 • Eenvoudige integratie in het netwerk zonder installatie van software.
 • Solar-Log™-systeembewaking maakt beveiliging van uw rendement/investering mogelijk een geeft de bank de nodige zekerheid.
 • Uw pand stijgt in waarde en wordt aantrekkelijker dankzij een PV-systeem met eigen stroomverbruik.
 • Zorgeloos totaalpakket door afsluiten van een onderhoudscontract met uw installateur.
 • Actief bijdragen aan het milieu.
 • Topkwaliteit, Made in Germany, van de wereldwijde marktleider.

  Download: Monitoring and Managing Solar Power with Solar-Log™ (Übesetzung fehlt)
 • In principe zijn alle 3 Solar-Log™-modellen in staat een PV-systeem volledig en modern via het internet te bewaken. Welke Solar-Log™ het meest "geschikt" is; is afhankelijk van de grote van het systeem, de beschikbaarheid van een pc/internet en de kosten. Ook de keuze van de accessoires bepaalt welke Solar-Log™ het meest geschikt is.

  Download: Übersicht der Solar-Log™ Modelle im Vergleich

 • Voor de juiste keuze van de datalogger moet u het volgende weten: Systeemgrootte, beschikbaarheid van internet, type omvormer en serie.
 • Hier vindt u een overzicht van alle componenten die door de Solar-Log™-apparaten worden ondersteund:

  Komponenten-Datenbank
 • In de volgende documenten komt u te weten waarop u bij uw overspanningsbeveiliging moet letten en hoe u een foutdetectie kunt uitvoeren.
 • 1

Monitoring

Onze experts geven antwoord op de belangrijkste vragen met betrekking tot de bewaking van uw PV-systeem met de Solar-Log™.

 • Om een nieuw systeem te kunnen aanmaken, moet u zich met uw toegangsgegevens via het accountsymbool (rechtsboven) aanmelden, vervolgens via het accountsymbool naar "Mijn systemen" gaan en op het plus-symbool klikken en aansluitend in het weergegeven venster de velden "Systeembeschrijving" en "Serienummer" invullen. De "Easy Code" hoeft alleen te worden toegevoegd als in de Solar-Log™ een "Automatische portaalaanmelding" is gestart (het serienummer en de Easy Code van de Solar-Log™ vindt u onder de bovenste grijze afdekking). Druk als laatste op de knop "Opslaan". Het systeem wordt automatisch aangemaakt. Alle noodzakelijke gegevens voor de overdracht van de gegevens, die in de Solar-Log™ opgeslagen moeten worden, vindt u bij u nieuw aangemaakt systeem onder "Toegangsgegevens".
 • Er hoeft geen nieuwe aanmelding plaats te vinden wanneer het noodzakelijk is de Solar-Log™ op uw systeem te verwisselen. Het verwisselen van het apparaat kan in uw bestaand account worden uitgevoerd. Om deze wisseling in de Solar-Log WEB-Enerest™ uit te voeren, moeten de volgende handelingen worden uitgevoerd. Log met uw toegangsgegevens in. Ga via het accountsymbool naar "Mijn systemen", roep het systeem op waarvan de Solar-Log™ moet worden verwisseld en ga naar het tabblad "Solar-Log™ wisselen". Vul in het veld Serienummer de nieuwe Solar-Log™ in (deze treft u aan onder de bovenste grijze afdekking van het apparaat) en druk aansluitend op de knop "Wisselen". Daardoor is het wisselen van het apparaat afgesloten en brengt de Solar-Log™ per direct de geregistreerde gegevens over naar het WEB.
 • Om een nieuw wachtwoord in de Solar-Log WEB-Enerest™ aan te maken, logt u met uw toegangsgegevens in, gaat u vervolgens via het accountsymbool naar "Persoonlijke gegevens" en roept u het tabblad "Wachtwoord" op. In het veld "Wachtwoord" hebt u de mogelijkheid een nieuw wachtwoord aan te maken. Na het opslaan van het wachtwoord, via de knop "Wachtwoord wijzigen", wordt het nieuwe aangemaakte wachtwoord actief en via e-mail naar het geregistreerde e-mailadres gestuurd.
 • Wanneer u uw wachtwoord hebt vergeten, gaat u naar het accountsymbool (rechtsboven) en klikt u op de link "Wachtwoord vergeten?". Naar aanleiding hiervan wordt een venster weergegeven met als titel "Wachtwoord resetten". Vul in het veld "E-mail" het e-mailadres in dat u voor uw registratie hebt gebruikt. Naar dit adres wordt dan onmiddellijk een random aangemaakt wachtwoord gestuurd. Wijzig het wachtwoord a.u.b. na de eerste login. (Zie hiervoor "Nieuw wachtwoord in de Solar-Log WEB-Enerest™ aanmaken").
 • 1

Configuration

Onze experts geven antwoord op de belangrijkste vragen met betrekking tot de configuratie van uw Solar-Log™.

 • Algemene aanpak om de Solar-Log200 en/of 300 met de laptop of pc te verbinden. Via de volgende link krijgt u een handleiding te zien waarin beschreven wordt hoe u de pc op DHCP moet instellen, om met een crossoverkabel rechtstreeks verbinding te maken met de Solar-Log™ om deze te kunnen configureren.

  Download: Direct connection with a PC or laptop
 • Waar moet u op letten om de vermogensbewaking efficiënter te kunnen gebruiken? Via de volgende link krijgt u een document te zien dat de vermogensbewaking aan de hand van een voorbeeld verklaart.

  Download: Solar-Log™ Performance Monitoring
 • Als bijvoorbeeld op een Solar-Log™ 1200 in plaats van max. 100,99 kW, 105 kW of meer wordt aangesloten. Treedt het volgende op: FTP-Export wordt onderbroken (externe configuratie werkt nog). HTTP-Export wordt onderbroken (externe configuratie werkt nog). Het verzenden van fout- en opbrengstmeldingen wordt onderbroken. In de webinterface verschijnt de melding: "Het voor dit apparaat toegestane aangesloten generatorvermogen is overschreden. Het apparaat is alleen nog beperkt bruikbaar. Controleer a.u.b. de configuratie van het apparaat."
 • 1

Communicatie

Onze experts geven antwoord op de belangrijkste vragen met betrekking tot de communicatie van uw Solar-Log™

 • Via de volgende link krijgt u een checklist te zien, die u bij een succesvolle instelling van de GPRS helpt. Aanvullend bevat de checklist ook alle tot nu toe opgetreden foutcodes alsmede gangbare APN's van de provider.

  Download: Checklist GPRS
 • Met de volgende checklist kunt u de omvormer(s) stap voor stap in het Solar-Log™-systeem integreren. Er worden aanwijzingen gegeven voor de bekabeling en interfaces.
 • U wilt WiFi op uw datalogger instellen of krijgt foutmeldingen te zien die niet eenduidig zijn? In deze WiFi-checklist vindt u tips over het instellen alsmede een map met mogelijke foutmeldingen.

  Download: Checklist WiFi
 • In deze handleiding over het omwisselen van algemene omvormers staat informatie over de handelwijze en komt u te weten welke stappen u in acht moet nemen.

  Download: Inverter Replacement Manual
 • 1

 

 

Video: Met slechts één systeem, het Solar-Log™-energiemanagementsysteem, alle relevante omvormers op de markt implementeren