Alle informatie in één oogopslag

Solar-Log™-dashboard

Presenteer uw vermogensgegevens van de PV-systemen geheel individueel. Met het dashboard worden de opbrengsten, de CO²-besparing en de prestatie van het PV-systeem overzichtelijk en duidelijk weergegeven.

Het dashboard kan aan de hand van verschillende modules individueel worden geconfigureerd: momentele vermogen, vermogensverloop incl. eigen verbruik, opbrengst, weergegevens, informatie over het systeem en milieubijdrage. De opbrengstgegevens van meerdere PV-systemen kunnen zelfs met de waardeoverzichtsmodule op het dashboard opgeteld worden weergegeven. Zijn er enkele inhouden gewenst, kunnen deze al naar gelang in de beeld- en tekstmodule worden aangevuld. Naar keuze kunnen een of max. vier tegels op het volledig scherm of als slideshow worden weergegeven. Het Solar-Log™-dashboard toont in één oogopslag wat het PV-systeem presteert en dat is alleen mogelijk in combinatie met de Solar-Log WEB Enerest™ L & XL.