Individuele eisen praktisch omzetten

Voedingsmanagement
Om de stabiliteit van netten te waarborgen is het voor de exploitant belangrijk de actuele vermogensgegevens van het PV-systeem te herkennen en deze zo nodig te regelen.

De Solar-Log™-modellen zijn flexibele systemen en bevat de totale bandbreedte aan eisen om het voedingsmanagement binnen de regelgeving van de afzonderlijke landen en netgebieden om te zetten.

Begrensd productievermogen

De exploitant van een PV-systeem tot 30 kWp hebben in Duitsland overeenkomstig de vernieuwde energiewet (EEG) de volgende keuze t.a.v. de vermogensbegrenzing:

 • extern geregelde vermogensbegrenzing
 • vaste vermogensbegrenzing tot 70 % van het geïnstalleerde paneelvermogen

Voor de vermogensbegrenzing tot 70 % bij het voedingspunt biedt de Solar-Log™ twee varianten.

Begrenzing van de omvormerproductie tot X % van het paneelvermogen

Deze regeling biedt de volgende opties voor de omzetting.

 • De omvormerproductie wordt direct bij de omvormer vast tot X % van het paneelvermogen begrensd.
 • De Solar-Log™ stelt de omvormer op X % van het paneelvermogen in om het productievermogen overeenkomstig de regeling te begrenzen.
 • Bij deze regeling moet men rekenen op opbrengstverliezen tot ca. 3-5 %.

Met de "Solar-Log™ PM+"-apparaten kan de bovengrens van de omvormerproductie, met inachtneming van het eigen stroomverbruik, worden ingesteld.


Begrenzing van de omvormerproductie met inachtneming van het eigen stroomverbruik

Met deze innovatieve oplossing kunnen verliezen, die door x % regeling ontstaan, geminimaliseerd worden en als volgt worden omgezet.

 • Eerst wordt het huidige eigen stroomverbruik in het huishouden bepaald.
 • De Solar-Log™ berekent de actuele productie uit het doorgegeven eigen stroomverbruik en de actuele stroomproductie van de omvormer.
 • Overschrijdt het verschil tussen de actuele stroomproductie en het doorgegeven eigen stroomverbruik de waarde van x%, dan worden de omvormers door de Solar-Log™ overeenkomstig geregeld.
 • Deze functie kan ook voor overige x % waarden worden geconfigureerd.

Let op: voor het omzetten is een extra meter nodig.


Vereenvoudigd voedingsmanagement

De Duitse EEG-eisen van het "vereenvoudigd voedingsmanagement" zijn bij systemen tot 100 kWp verplicht en kunnen als volgt worden omgezet.

 • De signalen voor de vermogensverlaging worden normaliter via de toonfrequentieontvanger uitgestuurd.
 • De ""Solar-Log™ PM+""-apparaten beschikken over een extra interface voor potentiaalvrije contacten.
 • Op deze interface kunnen twee toonfrequentieontvangers worden aangesloten, een voor de vermogensvermindering en een voor de blindvermogensregeling.

Het vereenvoudigd voedingsmanagement kan ook met de functie "Bediening op afstand met verrekening eigen stroomverbruik" worden omgezet. Daarvoor hoeft slechts het huidige eigen stroomverbruik in het huishouden door een afzonderlijke verbruiksmeter worden gemeten.


Besturing van grote systemen

Voedingsmanagement voor PV-systemen (opwekkingsinstallaties ) op het middenspanningsnet.
In Duitsland worden aan PV-systemen op het middenspanningsnet, die groter zijn dan 100 kWp, uitgebreidere eisen gesteld.

 • De besturing van het PV-systeem moet gewaarborgd zijn.
 • Informatie over de huidige werkelijke productie moet ter beschikking worden gesteld.
 • Voor de communicatie met het netbesturingscentrum worden de meeste externe systemen resp. externe technieken, met verschillende commando- en terugmeldingen, gebruikt.

Welke voordelen biedt deze soort van communicatie

Deze techniek maakt een bidirectionele communicatie mogelijk tussen het externe systeem en de netexploitant. De signaaloverdracht tussen het externe systeem en de Solar-Log 2000 PM+ vindt plaats via de in het PM-pakket opgenomen I/O Box(en). De Solar-Log™ I/O Box kan verschillende signalen ontvangen en overeenkomstig terugmeldingen verzenden. Afhankelijk van welke waarden aan de netexploitant teruggemeld moeten worden, moet er een meting van de omvormer met de Solar-Log™ Utility-meter worden uitgevoerd.

Speciale technische eisen

Naast de regeling van het werkelijke vermogen stelt de blindvermogensregeling een speciale technische uitdaging voor. De netexploitanten gebruiken hier verschillende oplossingen.

 • Een spanningsvoerende blindvermogensregeling via de Q(U)-functie.
 • Een blindvermogensregeling die bij het voedingspunt plaatsvindt.

Beide opties kunnen in combinatie met de Solar-Log™ Utility-meter worden omgezet. Overige functies, bijvoorbeeld een vaste verschuwingsfactor cos phi of een vermogensafhankelijke verschuivingsfactor cos phi, kunnen zonder aanvullende meettechniek worden uitgevoerd.


Modbus TCP PM-interface

Er kunnen ook complexe eisen van de netexploitant worden omgezet. Dit is via een directe koppeling met externe systemen van geselecteerde fabrikanten mogelijk. De omzetting met een "Solar-Log™ PM+"-apparaat vindt plaats via een op TCP-basis gebaseerd Modbus-protocol. De commando- en terugmeldingen worden zonder de potentiaalvrije en analoge interfaces uitgewisseld tussen de externe techniek en de Solar-Log 2000 PM+. Door de directe koppeling kunnen de externe protocollen zoals IEC 60870-C, IEC 61850-5-101 en -104 worden omgezet.

Do you have any questions?

Your Contact Person

Technical Support - Projects

Solare Datensysteme GmbH
Fuhrmannstr. 9
72351 Geislingen-Binsdorf
Germany
Telefon: +49 (0)7428 / 9418-640