Efficiëntie bij het laden

Solar-Log™ & Laadzuil E-MobilitySolar-Log™ is via ethernet compatibel met het KEBA-laadstroomstation. Zodoende kan de zelf geproduceerde PV-energie in combinatie met een elektrisch voertuig optimaal worden gebruikt. Door een zogenaamde laadstroombegrenzing kan het elektrisch voertuig efficiënt worden geladen met PV-energie. Met het KEBA-laadstroomstation kunnen elektrische voertuigen van verschillende fabrikanten met energie worden geladen.

Doorslaggevende voordelen voor de eigenaar van het systeem

  • Als er een overschot aan PV-energie aanwezig is, krijgt het KEBA-laadstroomstation van de Solar-Log™ een overeenkomstige vrijgave.
  • Het elektrisch voertuig wordt altijd met een minimale lading geladen, ook wanneer er geen overschot van PV-energie ter beschikking staat.
  • Functiestoringen van het laadstroomstation kunnen door de Solar-Log™ worden gedetecteerd.
  • Het Solar-Log WEB Enerest™-portaal registreert de laadprocessen van het elektrisch voertuig en visualiseert deze.

Onze partner