Effectief gebruik van het PV-overschot

Visualisering van het acculaadvermogen en het accu-ontlaadvermogenDe accuopslagsystemen kunnen PV-energie opnemen op tijden dat een hoge opbrengst gegenereerd kan worden en voor eigen verbruik gereed stellen. Zodoende dragen deze systemen aanzienlijk bij aan de optimalisatie van het eigen stroomverbruik. Op de balansweergave fungeert de accuopslag naar keuze als opwekker of verbruiker en wordt overeenkomstig weergegeven.

Onze partners