Fouten snel detecteren en opbrengstverliezen voorkomen

Solar-Log™-bewaking


Worden functiestoringen bij PV-systemen niet onmiddellijk gedetecteerd, dan leidt dit tot hoge opbrengstverliezen. Dit probleem kan met een professioneel bewakingssysteem worden voorkomen. Optredende fouten worden onmiddellijk gedetecteerd en voorspelde stroomopbrengsten voor de exploitant van het PV-systeem worden veiliggesteld.


Oorzaken van problemen kunnen zijn


Uitval van afzonderlijke modules

Blikseminslag, kabel- en glasbreuk, hagelschade of glasvertroebeling

Kabelschade

Marterbeet en corrosie

Vermogensverliezen door vervuiling

Roet, pollen/bloemenstof of vogeluitwerpselen

Uitvallen van omvormers

Overspanning of uitval van de elektronica

Onder de streep telt de opbrengst

Het Solar-Log™-apparaat bewaakt het PV-systeem en detecteert de gevaren voordat ze een continu probleem worden, bijvoorbeeld de uitval van een omvormer. Voor een volledig overzicht worden de status- en foutcodes van de afzonderlijke fabrikanten van omvormers permanent geregistreerd en in het gebeurtenissenlogboek opgeslagen. De afwijkingen worden door de Solar-Log™ naar keuze per e-mail of SMS verstuurd.


Solar-Log™ voor een volledig vermogen.

Om te ontdekken of het PV-systeem storingsvrij en efficiënt werkt, wordt het vermogen van de omvormers met elkaar vergeleken. De Solar-Log™ werkt met het kWp-vermogen van het gestandaardiseerde vermogen van de omvormer om omvormers van verschillende grootte met elkaar te vergelijken. Bij multi-tracker-omvormers kan de Solar-Log™ tot op MPP-trackerniveau afwijkingen herkennen. Deze afwijkingen worden door de Solar-Log™ naar keuze per e-mail of SMS verstuurd.

Solar-Log™-bewaking in detail 1. Afzonderlijke omvormers kunnen afzonderlijk worden weergegeven.
 2. De opbrengst geeft het verloop van de werkelijke opbrengst en de verwachte opbrengst weer.
 3. Udc: is de ingangsspanning bij de omvormer en de uitgangsspanning van de panelen.
 4. Opbrengst specifiek / kWp: Dit is het vermogen gedeeld door de systeemgrootte. Deze grootheid dient als goede vergelijkingswaarde ten opzichte van andere systemen.
 5. Waarden: Hiermee maakt u uw opbrengsten in tabelvorm op.
 6. De balans geeft het stroomverbruik/de stroomproductie weer.
 7. 24h: Verleng uw tijdas tot 24 uur.
 8. Productievermogen Pac: is het uitgangsvermogen bij de omvormer en het beschikbare vermogen voor de netstroom.
 9. Generatorvermogen Pdc: is het huidige geproduceerde vermogen P van de panelen aan gelijkspanningszijde bij de omvormer.
 10. Omvormerrendement η: is het huidige rendement uit generatorvermogen en productievermogen.
 11. Status/fouten: Van de fabrikant onafhankelijke status- en foutcodes van de omvormers, zie de handleiding van de desbetreffende omvormer.
 12. Opbrengst: De opbrengst voor de weergegeven periode (dag, maand, jaar, overzicht alle jaren).
 13. Maximumwaarde: De maximale vermogenswaarde binnen de aangegeven periode.
 14. Ingestelde waarde: Het apparaat houdt een prognosestatistiek bij die voor elke periode een bepaalde verwachte waarde voorschrijft.
 15. Werkelijke waarde: De werkelijke waarde geeft de procentuele verhouding weer tussen de werkelijke opbrengst en de verwachte opbrengst.
 16. Vermeden CO2-uitstoot: Het totaal van vermeden CO2-uitstoot.

Solar-LogTM - Toonaangevende expert op het gebied van bewaking

Wereldwijd in
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
landen geïnstalleerd
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • .
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Systemen wereldwijd
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • ,
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
TWh
Totale energie
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • ,
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Mt
CO2-voorkoming
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • ,
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
GWh
Opbrengst vandaag
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • ,
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
GWp
Geïnstalleerd vermogen